کلیات

با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک آب و هوایی واقع است و از این میان منطقه نیر استان یزد بیش از 330 روز از سال آسمانی صاف و آفتابی بهره‌مند است، می‌تواند بخش عظیمی از انرژی مورد نیاز خود را از تابش نور خورشید تأمین کند. این منطقه در سال بیش از 3000 ساعت تابش خورشید را به خود می بیند و میزان تابش در این منطقه به بیش از 2300 کیلووات ساعت در متر مربع می رسد.

سایت پروژه در منطقه ای واقع در 4500 متری جنوب شهر نیر در استان یزد واقع شده است. ارتفاع زمین پروژه از سطح دریا 2300 متر و فاصله تا پست برق برابر 1 کیلومتر می باشد.

نمای کلی سایث پروژه